homepage

Welkom op de familie website van Baljet.


Nederlands

Beste Bealjetten,

Theo [Theodorus 624] en mijn oom Anton [Anthonius Petrus 134] hebben heel veel tijd gestoken in het uitzoeken en vervolmaken van onze stamboom.

De jaren voor het overlijden van Theo hebben wij heel erg veel tijd gestoken in het bijwerken van de stamboom en daarnaast gezorgd voor de kleuren versie van de Baljet Gazet.

De meeste Gazetten staan nu op onze website.

Niet lang na het overlijden van Theo ben ik ook gaan kwakkelen met mijn gezondheid [diabetes en hartfalen]. Verleden jaar nog 3 maanden in het ziekenhuis [kante board] doorgebracht. Het ontbrak mij deze jaren aan enthousiasme om een en ander weer op te pakken.

Het was Theo’s wens dat ik onze stamboom voor het nageslacht zou blijven bijwerken.

Ben onlangs begonnen de nog in mijn bezit zijnde Gazetten te digitaliseren en te publiceren op deze website. Er ontbreken er nog een paar, maar die worden binnenkort nog aangeleverd.

De Gazetten zijn openbaar. De stamboom echter is enkel toegankelijk voor Baljetten [of aangetrouwden] die zich met hun email bij mij aanmelden. U krijgt dan een uitnodiging en daarna kunt u dan de stamboom inkijken. Om geen fouten in de stamboom te krijgen kunt u niets aanpassen of wijzigen. Dit kan enkel gedaan worden door de beheerder van de website.

Aanpassingen, ontbrekende informatie e.d. kunt u sturen aan wim@baljet.nl . Deze zullen dan worden verwerkt in de stamboom.

U zult zien dat wij heel veel informatie, documenten en foto’s kunnen verwerken.

Informatie over de gezondheid kan enkel door het betreffende gezin worden ingekeken.
Houdt u er rekening mee dat dit belangrijke informatie is voor uw nageslacht.

Ik vertrouw op uw medewerking.


Gazet:  Mijn laatste gemaakte Gazet is die van oktober 2003. Eugeene Baljet [Leusden] heeft getracht de Gazet voor te zetten. Door al zijn drukke activiteiten is gebleken dat het toch niet meevalt om een familieblad te maken. De laatste door hem gemaakte Gazet staat ook online.

Een voortzetting van een Gazet zal er waarschijnlijk voorlopig niet meer komen.  Wel wil ik wetenswaardigheden op de site gaan vermelden. Heb daarbij wel u hulp bij nodig. Is er iets dat u met uw Baljetten familie wilt delen stuur mij dan kopij toe, liefst met illustraties.

Ik wens u veel plezier toe met onze website www.baljet.nl

Wilhelmus Petrus Antonius Baljet [646]


Lees hier de Baljet Gazet, ons leuke familie krantje!
Of..
Loop eens door onze Familie Stamboom (registratie nodig)